آزمون تعیین سطح دوره زبان تجاری Business Result

به آزمون تعیین سطح آموزش زبان تجاری Business Result خوش آمدید. تعداد سوالات 60 عدد و مدت زمان آزمون 60 دقیقه می باشد و دانش دستور زبان و واژگان شما را ارزیابی می کند. اگر پاسخ سوالی را نمی دانید و یا مردد هستید آن را بدون پاسخ بگذارید تا سنجش زبان انگلیسی شما بطور دقیق و عاری از احتمال تعیین شود. پس از پایان آزمون، نمره شما محاسبه شده و سطح مناسب با نتیجه کسب شده اعلام می شود.

دوره زبان تجاری Business Result شامل 5 سطح می باشد که در زیر می توانید تصویر کتاب هر دوره را مشاهده نمایید. همچنین با کلیک بر روی هر کدام از سطوح، به آزمون تعیین سطح این مجموعه متصل خواهید شد که می توانید با شرکت در آن دانش زبان تجاری خود را مورد سنجش قرار دهید.

Business Result Elementary
error: Content is protected