دوره آموزش زبان انگلیسی American English File

بدون شک مجموعه American English File یکی از شناخته شده ترین و مورد اعتماد ترین کتب فراگیری زبان انگیسی می باشد. این مجموعه با بهره گیری از روش تدریس بصورت ارتباطی و با ارائه محتوایی جذاب در هر درس بیشترین تاثیر را در انگیزش زبان آموزان بدنبال خواهد داشت. تمرکز اصلی در هر درس بر فعالیت های کلامی با تاکید بر تلفظ صحیح کلمات می باشد که منجر به افزایش اعتماد بنفس زبان آموزان در مهارت های گفتاری (Speaking) می شود. در هر سطحی از زبان، ابزار مورد نیاز برای گفتار انگلیسی شامل گرامر، لغات و تلفظ صحیح کلمات می باشد که در این مجموعه به تمامی این عناصر توجه برابر شده است. هر درس اهداف مرتبط با گرامر، لغات و تلفظ را بطور شفاف بیان کرده است که منجر به تمرکز در هر درس شده و با ارائه اهداف مشخص آموزشی به زبان آموزان باعث ایجاد حس پیشرفت در آنها می شود. در ادامه می توانید نمونه مطالب ارائه شده در این مجموعه را مشاهده کنید.

دوره آموزش زبان انگلیسی American English File Starter

برای شرکت در آزمون های تعیین سطح این مجموعه می توانید از منوی اصلی سایت گزینه تعیین سطح American English File انتخاب کنید.

error: Content is protected