دوره آموزش زبان انگلیسی تجاری Business Result

اگر نیاز به ارتباطات انگلیسی بهتر در محیط کاری خود هستید مجموعه زبان انگلیسی تجاری Business Result گزینه مناسبی برایتان خواهد بود. این مجموعه با آموزش گستره ای از مهارت های ارتباطی شما را در برقراری مراودات انگلیسی یاری می رساند. این دوره با استفاده از ویدئو های متنوع از جمله ویدئو های مستند و مصاحبه های معتبر، مهارت های ارتباطی را در انواع سناریوهای تجاری آموزش می دهد. 

از دیگر ویژگی های این دوره می توان به ارائه و تمرین زبان کاربردی درشرایط تجاری و همچنین ارائه تمارین متنوع جهت دستیابی به درک مطلب و تسلط بهتر در ارتباطات تجاری با زبان انگلیسی اشاره کرد. در ادامه می توانید نمونه مطالب ارائه شده در این مجموعه را مشاهده کنید.

Business Result دوره آموزش زبان تجاری

برای شرکت در آزمون تعیین سطح این مجموعه می توانید از منوی اصلی سایت گزینه تعیین سطح دوره Business Result را انتخاب کنید.

error: Content is protected