حال ساده have got

ممکن است تابحال در مکالمات انگلیسی با have got مواجه شده باشید. در این مقاله قصد داریم بیشتر درباره آن صحبت کنیم. طبق معمول در ادامه به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.

.I’ve got a big family
.We haven’t got a garden
?Have you got any pets

حال ساده have got

شرایط استفاده در زمان حال ساده

وقتی می خواهیم بگوییم که ما چیزهایی داریم از have got یا به اختصار (ve got’) برای I/you/we/they و از has got یا به اختصار (s got’) برای he/she/it استفاده می کنیم.

.They‘ve got a big garden. = They have a big garden
.She‘s got a good job. = She has a good job

همچنین برای صحبت کردن درباره ظاهر، فامیل، دوستان و متعلقات می توانیم از have/has got استفاده کنیم. معمولا برای کوتاه تر شدن مکالمات آن دو را با هم ادغام (contract) می کنیم.

.I‘ve got brown hair
.My sister‘s got long hair
.He hasn‘t got many friends
.They‘ve got a new car

برای دیگر موارد استفاده از have/has got می توان به رویدادهای زمان بندی شده، بیماری ها و چیزهای مفهومی اشاره کرد.

.They’ve got basketball practice this evening
.He’s got a terrible cold
!I’ve got a good idea

برای جملات منفی از not بعد از have/has استفاده می شود.

.We have not got any pets. = We haven’t got any pets
.She has not got a brother. = She hasn’t got a brother

جملات سوالی را نیز با have/has شروع می کنیم و بعد از آن از فاعل بعلاوه got استفاده می کنیم. لازم به ذکر است که در صورت نیاز به استفاده از کلمات پرسشی آنها را در ابتدای سوال می آوریم.

?Have you got a big house
?How many rooms has it got

برای سوالاتی که پاسخ آنها yes/no هستند نیز می توانیم از پاسخ کوتاه به شکل زیر استفاده کنیم.

.Have you got a new job? No, I haven’t
.Has she got a meeting this morning? Yes, she has

لازم به ذکر است که از have/has got تنها در زمان حال استفاده می شود. برای زمان گذشته از had بدون got استفاده می کنیم.

.I’ve got a red bike when I was young
.I had a red bike when I was young

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

حال ساده have got
error: Content is protected