افعال حالتی

افعال حالتی به افعالی گفته می شود که برخلاف دیگر افعال مرسوم که انجام کاری را نشان می دهند بیانگر حالات مختلفی هستند که در ادامه به معرفی انواع آنها می پردازیم. پیش از آن نظرتان را به چند نمونه از آنها جلب می کنم.

I think that’s a good idea.
I love this song!
That coffee smells good.
Do you have a pen?

افعال حالتی در زبان انگلیسی

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد افعال حالتی بجای نشان دادن یک فعالیت، بر یک حالت دلالت دارند. این دسته از افعال بطور معمول بشکل ing یا استمراری مورد استفاده قرار نمی گیرند.

I don’t know the answer. I’m not knowing the answer.
She really likes you. She’s really liking you.
He seems happy at the moment. He’s seeming happy at the moment.

همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید نمی توانیم از افعال حالتی بصورت استمراری استماده کنیم. برای نمونه نمی توانیم بگوییم او واقعا در حال دوست داشتنت است.

انواع افعال حالتی

در این قسمت به تقسیم بندی انواع افعال حالتی و نمونه هایی از هر دسته اشاره می کنیم:

تفکرات و نظرات:

agree, believe, doubt, guess, imagine, know, mean, recognise, remember, suspect, think, understand

احساسات و هیجانات:

dislike, hate, like, love, prefer, want, wish

حواس پنجگانه و ادراک:

appear, be, feel, hear, look, see, seem, smell, taste

مالکیت و اندازه گیری:

belong, have, measure, own, possess, weigh

در این قسمت از مقاله به افعال حالتی اشاره می کنیم که برخی اوقات ing هم می پذیرند. این افعال بر اساس موضوع مورد بحث می توانند بر حالت یا فعالت دلالت داشته باشند. به مثال زیر توجه کنید:

I think it’s a good idea.
Wait a moment! I’m thinking.

جمله اول بیانگر یک نظر است. به بیان دیگر، نشان دهنده یک حالت فکری است که از زمان حال ساده استفاده می کنیم. در جمله دوم مخاطب در حال فکر کردن به چیزی است که بیانگر یک فعالت در حال انجام است. پس در جمله دوم از حالت استمراری استفاده می کنیم. در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

have

I have an old car. (مالکیت – حالت)
I’m having a quick break. (استراحت سریع – فعالیت)

see

Do you see any problems with that? (نظر – حالت)
We’re seeing Tadanari tomorrow afternoon. (ملاقات کردن – فعالیت)

be

He’s so interesting! (خصلت دائمی – حالت)
He’s being very unhelpful. (رفتار موقتی – فعالیت)

taste

This coffee tastes delicious. (نظر و برداشت – حالت)
Look! The chef is tasting the soup. (چشیدن سوپ – فعالیت)

افعال دیگری که در این دسته از افعال قرار می گیرند شامل موارد زیر می باشند:

agree, appear, doubt, feel, guess, hear, imagine, look, measure, remember, smell, weigh, wish

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

افعال حالتی
error: Content is protected